Ondergetekende vraagt toestemming de volgende lessen te verzuimen:

Naam leerling

E-mailadres ouder/verzorger

Groep

Telefoon

Zal niet op school zijn op:

Volgende alleen invullen indien gedeelte van de dag afwezig:

Reden

De school neemt contact op met ouders indien er onduidelijkheid is of geen toestemming verleend wordt. Voor meer informatie: zie schoolgids: www.roncalli-boz.nl.