Ondergetekende vraagt toestemming de volgende lessen te verzuimen:

  Naam leerling

  E-mailadres ouder/verzorger

  Groep

  Telefoon

  Zal niet op school zijn op:

  Volgende alleen invullen indien gedeelte van de dag afwezig:

  Reden

  De school neemt contact op met ouders indien er onduidelijkheid is of geen toestemming verleend wordt. Voor meer informatie: zie schoolgids: www.roncalli-boz.nl.